Send us an email to info@hotelmercury.com to make a reservation.
Avis légal

INFORMACIÓ LEGAL

De conformitat amb el que disposa l'art. 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, posem a la seva disposició la següent informació general:

1. Hotelmercury.com és un domini a la xarxa titularitat de NOVA SANTA SUSANNA, S.A., amb domicili a Av. del Mar núm. 2, 08398-Santa Susanna, Barcelona, Espanya, telèfon (34) 93.767.86.12, fax (34) 93.767.88.22, correu electrònic info@hotelmercury.com inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 26.762, foli 92, full B-14.053, N.I.F. A-58577172.

2. NOVA SANTA SUSANNA, S.A., en endavant HOTEL MERCURY, ofereix a la seva pàgina web informació relacionada amb el tipus d'activitats, productes i serveis que realitza l'empresa. Hotelmercury.com i les pàgines contingudes en aquesta li ofereixen informació sobre l’hotel i establiments de HOTEL MERCURY, així com els gestionats o franquiciats per aquest. HOTEL MERCURY és la imatge corporativa de l’hotel al qual pertany NOVA SANTA SUSANNA, S.A.
 La utilització de la pàgina web d' HOTEL MERCURY i els serveis i productes continguts en aquesta suposa per part dels usuaris l'acceptació de les Condicions Generals de la Contractació i de les normes o condicions d'ús que a continuació s'indiquen i que es recullin en l'última versió actualitzada, per la qual cosa és important que l'usuari les llegeixi cada  cop  que  visiti la pàgina, així com totes aquelles condicions específiques de cada producte o servei, les quals també han de ser acceptades.CONDICIONS D'ÚS

1. En accedir i utilitzar aquesta pàgina web, vostè acorda obligar-se a les condicions que a continuació s'exposen, per la qual cosa se li recomana que llegeixi atentament aquesta secció abans de començar. HOTEL MERCURY es reserva el dret de canviar, modificar, afegir o eliminar en qualsevol moment part d'aquestes condicions i fer canvis en els productes i programes recollits en aquesta pàgina sense previ avís. Li preguem que revisi periòdicament els possibles canvis.

2. Limitacions d'ús. Limitació a l'ús personal i no comercial. Aquest lloc web és per al seu ús personal i mai comercial. Queda prohibit modificar, copiar, distribuir, transmetre, reproduir, publicar, comercialitzar, vendre o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb el contingut d'aquestes pàgines web, ni tan sols citant les fonts, excepte consentiment per escrit d' HOTEL MERCURY.

3. Responsabilitats. L'ús d'aquesta pàgina web es realitza sota el seu propi risc. Per tant, ni HOTEL MERCURY ni els seus representants o agents seran responsables de qualsevol pèrdua o perjudici, o danys, ni directes ni indirectes, ni especials ni causals, de qualsevol manera connectats amb o que resultin de l'ús d'aquesta pàgina o de qualsevol informació d' HOTEL MERCURY. Els documents i fotografies publicats en aquesta web podrien incloure inconsistències tècniques o errors tipogràfics. La informació està sotmesa a canvis periòdics i HOTEL MERCURY pot  realitzar en qualsevol  moment millores o canvis en els productes o programes aquí descrits. HOTEL MERCURY no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les que s'indiquin per una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús d'aquesta informació.

4. Copyright i informació sobre Dret de Propietat Industrial i Intel·lectual. Aquesta pàgina conté i fa referència a marques registrades i altres drets de propietat industrial i intel·lectual sota llicència d'HOTEL MERCURY, respecte dels quals no es concedeix cap dret a tercers. Tot el contingut d'aquesta pàgina, com text, gràfics, logotips, icones, imatges, recopilacions de dades, així com programari, és propietat exclusiva d' HOTEL MERCURY, i tot això protegit per les lleis de copyright internacional. HOTEL MERCURY es reserva l'ús d'accions judicials civils i/o criminals contra aquelles persones físiques o jurídiques i els seus representants que violin el que disposen les presents condicions legals d'ús, en  especial en el que concerneix a drets de copyright.

5. Enllaços. HOTEL MERCURY no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir per enllaços (links) de la pàgina web d' HOTEL MERCURY. La seva presència en la pàgina web d' HOTEL MERCURY té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.

6. Tractament de dades. HOTEL MERCURY garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats pels clients i el seu tractament automatitzat d'acord amb la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal i, en particular, la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. El client té dret a exercitar el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, a les oficines d' HOTEL MERCURY, Avinguda del Mar núm. 2, 08398 - Santa Susanna, Barcelona, Espanya,  o  enviant   un fax al núm. (34)93.767.88.22 o un e-mail a info@hotelmercury.com.

7. Altres condicions. Pel mer ús d'aquesta pàgina web no existeix entre HOTEL MERCURY i l'usuari cap acord, contracte, compromís, relació de treball, societat o agència, excepte els supòsits de reserves on-line de vectork.net que es regularan en les Condicions Generals de la Contractació i pels tràmits que han de seguir-se per celebrar el contracte.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. PROTECCIÓ DE DADES. HOTEL MERCURY s'obliga a complir amb les normes sobre tractament de dades de caràcter personal, concretament amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i el Reial Decret 994/1999, que desenvolupa aquesta llei. HOTEL MERCURY tractarà les dades dels seus clients de forma automatitzada i garanteix que els fitxers on es contingui la informació, en el seu cas, són de la seva plena responsabilitat i es trobaran degudament declarats en el Registre General de l'Agència de Protecció de Dades. El client d' HOTEL MERCURY pot exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, dirigint-se per escrit al responsable del tractament de dades i titular dels fitxers on es trobin les seves dades de caràcter personal: HOTEL MERCURY, Av. del Mar núm. 2 de 08398-Santa Susanna, Barcelona, Espanya.

2. RESERVES. En complimentar el formulari de reserves, cada titular autoritza a HOTEL MERCURY a utilitzar i tractar de forma automatitzada les dades personals subministrades amb la finalitat de procedir a la reserva sol·licitada i/o gestionar serveis i/o productes comercials oferts a hotelmercury.com.
S'informa al client que realitzi una reserva que les seves dades personals seran cedides a l'hotel de destí, amb la finalitat de gestionar la reserva i garantir l'execució  d'aquesta.

3. CONFIDENCIALITAT. HOTEL MERCURY garanteix la confidencialitat de les dades personals dels seus usuaris, així com utilitzar les mesures de seguretat establertes en la normativa espanyola sobre protecció de dades en relació amb tercers, encara que revelarà a les Autoritats Públiques competents les dades personals de què disposi si és requerit per l'Autoritat de conformitat amb la legislació vigent. En tot cas, els titulars de les dades tenen dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com dret a revocar el seu consentiment en el tractament i cessió de les seves dades, tal com preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.